Psikoloji Kulübü Üyeliği

Testin amacı bellek fonksiyonlarının çeşitli yönlerinin ölçümünü sağlamaktır. Kullanılan araçlar; el kitabı, uyarıcı kartları ve kayıt formundan oluşmaktadır. Ölçek 16-74 yaş arasındaki bireyler için geliştirilmiştir. Genel Bilgi ve Yönelim, Zihinsel Kontrol Anlık Bellek Mantıksal Bellek, Görsel Çağrışım Çiftleri, Sözel Çağrışım Çiftleri, Görsel Üretim ve sayı dizileri alt testlerinden oluşmaktadır. Uygulaması yaklaşık 45 dakika sürmektedir. 

Whatsapp Danışma