Psikoloji Kulübü Üyeliği
Selen KURT

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde "Çocuklukta Algılanan Ebeveyn Kabul veya Red Algısının Alkol Kullanımına Etkisi’’ başlıklı teziyle üstün başarı burslu olarak tamamlamıştır. Yüksek lisansını Arel Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji alanında yapmıştır. 

Eğitimi boyunca, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi  ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajlar yapmıştır. Davranış Bilimleri Entitüsü’nde Terapi Odasına Giriş ve Staj Programı'na katılmıştır.

Akademik eğitimler dışında, Deneyimsel Oyun Terapisi, Çocuk Odaklı Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Travmaya Müdahale, Çocuklarda Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Çocuklarda Kullanılan Nörolojik Değerlendirme Testlerinin eğitimlerini tamamlamıştır. Bunun yanında; Dr. Mehmet Zihni Sungur öncülüğünde Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini ve Projektif Testlerle Çocuk Değerlendirme eğitimlerini almıştır. Dr. Nevin Dölek tarafından verilen Terapide Metaforların, Hastalıkların, Rüyaların, Oyuncakların ve Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimini tamamlamıştır. Davranış Bilimleri Entitüsü tarafından verilen 1. Düzey EMDR Eğitimini tamamlamıştır. 2016 yılından itibaren İstanbul Psikodrama Enstitüsü onaylı Psikodrama eğitimine devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitimini tamamlayarak uygulayıcı olma yetkisi kazanmıştır. Bununla birlikte Rorschach Ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi eğitimine devam etmektedir.

Özel bir eğitim kurumunda 2 yıl süre ile çocuklar ve aileleri ile çalışan Kurt;  ardından özel danışmanlık merkezlerinde çocuklar, ergenler ve yetişkinler ile yoğun psikoterapi çalışmaları yürütmüştür. Çalışmalarına halen Psikolium Danışmanlık Merkezi'nde devam etmektedir.

Çocuk ve Ergen

 • Okula Uyum Sorunları
 • İstenmeyen Davranışlara Müdahale
 • Öfke Problemleri
 • Okul Başarısızlığı
 • Öğrenme Problemleri
 • Dikkat Eksikliği
 • Ayrılma Kaygısı
 • Dışa Atım Bozuklukları
 • Gelişme dönemi problemleri (tuvalet eğitimi, konuşma gecikmesi v.b.)
 • Geçiş Dönemi ile İlgili Problemler (anne-baba boşanması, okul değiştirme, yeni bir kardeşin gelişi v.b.)
 • Uyku Bozuklukları
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Aile İçi Çatışmalar
 • Akran Zorbalığı
 • Arkadaş Problemleri
 • Kaygı Bozuklukları
 • Yeme Sorunları
 • Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerilerini Geliştirme
 • Travma Sonrası Destek
 • Kaygı Problemleri

Bireysel Terapiler

 • Travmaya Bağlı Bozukluklar ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Travma Sonrası Destek
 • Obsesif – Kompulsif Bozukluk
 • Fobiler, Sosyal Kaygı
 • Yaygın Ansiyete Bozuklukları
 • Stres ve Başetme
 • Yaşam Sorunları

Okulda Başarısız Çocukta Terapi İşe Yarar mı? / 03-09-2019

Uzmanın Cevabı:

Okulda başarısız olan her çocuğu terapiye getirmek tabi ki uygun değildir. Ancak belirli uyum sorunları gözlemlenen, aile, akran ilişkilerinde problemler yaşayan, içsel olarak kendini iyi ve huzurlu hissetmeyen çocuklar için profesyonel destek almak fayda sağlayacaktır. Bu konuda öncelikle yapmanız gereken… Devamı

Çocuğuma Yeni Kardeş Geldi, Davranışları Değişti. / 07-03-2019

Uzmanın Cevabı:

Merhabalar, öncelikle kardeş doğumuyla birlikte bahsettiğiniz değişikliklerin çocuğunuzda başlamasının çok sık gördüğümüz bir durum olduğunu belirtmek isterim. Kardeşin gelmesiyle birlikte büyük çocuğun sevildiğini, anlaşıldığını daha fazla görmeye ihtiyacı olur. Ebeveynler yeni ve yoğun gündemleri nedeniyle bazen bu ihtiyaçları görmekte zorlanırlar.… Devamı

Whatsapp Danışma